Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU   Birinci Bölüm Fikir ve Sanat Eserleri   A) Amaç Madde 1- (Değişik: 21.2.2001-4630/1) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri…