FOTOGRAFTA TEKNİK VE İÇERİK  

Çok kişiye yollanmış bir elektronik posta almıştım ve şöyle diyordu; “Her fotoğraf izleyişimde şu sorularla karşılaşırım: fotoğrafta değerlendirilmesi gereken ilk öge tekniği mi, içeriği midir? Tekniği ise ne tür fotoğraflarda öne çıkar, içeriği ise ne tür? Hangi fotoğraflar önce içeriği gözleme duygusu verir? Tekniği zayıf bir fotoğraf içeriği güçlü olduğu için mi fotoğraftır, ya da…

Fotoğrafçılıkta Telif Hakları

Genel anlamda telif hakları, eser sahibine rızası olmaksızın eserinin kopyalanmasını, değiştirilmesini, dağıtılmasını veya çoğaltılmasını önleme; ayrıca eserin izinsiz kullanımı halinde kişiye hukuki yola başvurma olanağı tanır. Fotoğrafçılıkta ise telif hakkı, deklanşöre basılarak, görüntünün filme yerleştirildiği an başlar ve başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kazanılır. Sanat eserlerinin hemen hemen hepsinde telif hakları konusu sıklıkla karşımıza çıkmakla birlikte fotoğrafçılıkta durum daha…

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU   Birinci Bölüm Fikir ve Sanat Eserleri   A) Amaç Madde 1- (Değişik: 21.2.2001-4630/1) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri…